lnwshop logo

www.M4Manshop.com (Men Fashion Import)

          ร้าน M4Manshop เป็นร้านค้าจำหน่าย " เสื้อผ้าผู้ชายนำเข้า " สินค้าแฟชั่นนำเข้าสำหรับผู้ชาย ทอม เกย์ โดยมี #สินค้าพร้อมส่ง และสินค้า #พรีออเดอร์ (เฉพาะบางชุดเท่านั้น) ทั้งนี้สินค้าบางรายการที่สั่งซื้อ ต่างประเทศอาจมีขนาดที่เล็กกว่าไซต์ปกติของไทยเล็กน้อย เนื่องจากชุดเสื้อผ้าส่วนใหญ่เป็นชุดไซต์เอเชียเป็นหลัก (อ้างอิงมาตรฐานการผลิตตามโรงงานจีน / ไตัหวัน / ฮ่องกง / เกาหลีไต้ / ญี่ปุ่น / มาเลเซีย เป็นต้น ) 
 >>
คลิ๊กเพิ่มเพื่อน ( Add Friends ) เพื่อสอบถามรายละเอียดปลีกย่อย และจำนวนสินค้าคงเหลือ !!

เพิ่มเพื่อน

กรณี กดสั่งซื้อสินค้าผ่านเว็บไซต์ เป็นประเภท สินค้าพรีออเดอร์ ร้าน "M4Manshop" จะมีการปิดรอบออเดอร์ออเดอร์การสั่งซื้อแต่ละรอบทุกสัปดาห์ โดยปิดรอบ และปิดการชำระเงินของออเดอร์ภายในรอบ ทุกวันอาทิตย์เท่านั้น เวลาไม่เกิน 21.00 น. เพื่อเตรียมจัดส่งออเดอร์สั่งซื้อไปยังโรงงานต่างประเทศในเช้าวันจันทร์อีกวัน จะได้สินค้าประมาณ 2-3 สัปดาห์ นับตั้งแต่สัปดาห์ที่ปิดรอบ

หมายเหตุ : สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม หรือติดต่อสั่งซื้อกับพนักงานขายของร้านโดยตรง ที่ Line ID: @M4MANSHOP หรือ โทร: 082-6979925

สินค้าแนะนำ

 

**************************************************************************************


การอัพเดทสถานะเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายจะอัพเดทภายในระยะเวลา 8 ชั่วโมงหลังจากทำการผ่านระบบหน้าเว็บไซต์

ออเดอร์

ชื่อ - สกุล

สถานะสินค้า การดำเนินการ
รอบเดือน มกราคม 60  ( 1 - 31 ม.ค. 60)
1548 ศักดิ์ชัย นราชรัมย์  ชำระเงิน EQ422009489TH
1549 นัฐวุฒิ Shoppee ER279113231TH
1551 เพ็ญพร พิมา ชำระเงิน EQ422009461TH
1552 ศิวพร ฉัตรทอง Shoppee EQ422009475TH
1553 ลำดวน แสนอ้วน ชำระเงิน EQ422009458TH
1554  ธีรศักดิ์ บินมูซอ ชำระเงิน EQ422009501TH
1555 สุริยา บุดดี ชำระเงิน EQ422009492TH
1556 จิระเดช ทินน้อย ชำระเงิน EQ422009515TH
1557 อุษา ยั่งยืน Shoppee EQ422009563TH
1558 ภานุวัฒน์ หน้าผ่อง ชำระเงิน EQ422009529TH
1559 สุรพล เสรีเกิดธรรม ชำระเงิน RK863076268TH
1560 สถาพร ชัยเสนา ชำระเงิน EQ422009532TH
1561 สุชาวดี จันทร์มี Shoppee EQ422009546TH
1562 อภิวัฒน์ นิมิตพงษ์ ชำระเงิน EQ422009550TH
1563 กุญช์พิสิฎฐ์ สาระรส(นัท) ชำระเงิน EQ422009603TH
1564 วัชระพงษ์ ระลึก Shoppee EQ422009594TH
1565 คำนวณ เบื้องสุวรรณ์ ชำระเงิน EQ422009585TH
1566 ภัทรกฤต ศรีทัดจันทา ชำระเงิน EQ422009634TH
1567 ศิริพร ตาคำ ชำระเงิน EQ422009625TH
1568 ซอลาฮุดดิน มะสะ ชำระเงิน EQ422009617TH
1569 วิชัย เตชะเมลืองกุล ชำระเงิน EQ422009648TH
1570 นิธิภัทร มหาโยธี ชำระเงิน EQ422009651TH
1571 จันทิรา ขัดเรือน ชำระเงิน EQ422009665TH
1572 วีรยุทธ กลันการ ชำระเงิน EQ422009679TH
1573 อธิวัฒน์ คำแก้ว ชำระเงิน RK863093751TH
1574 อารยา พลนำ ชำระเงิน EQ422009696TH
1575  ณัฐกรณ์ ผิวคำ ชำระเงิน EQ422009682TH
1576 จักรกฤษณ์ ชัยภูมูล ชำระเงิน EQ422009719TH
1577 เด่นศักดิ์ ทองผาเฉลา ชำระเงิน EQ422009722TH
1578 วรานนท์ กุลนาคำ ชำระเงิน RK863087433TH
1579 สง่า เนื้อทอง Shoppee EQ422009705TH
1580 ภานุวัฒน์ ขัดคำ Shoppee EQ422009767TH
1581 ณัฐวุฒิ กันติสินธุ์ Shoppee EQ422009753TH
1582 นพศักดิ์ สมสนุก ชำระเงิน EQ422009775TH
1583 ขนิษฐา ทฤาษี Shoppee EQ422009736TH
1584 สิทธิศักดิ์ คณา Shoppee EQ422009784TH
1585 ฉัตรชัย ศุภกาญจน์กุล ชำระเงิน EQ422009740TH
1586 ปิยะ วงค์กะโช้ ชำระเงิน EQ422009807TH
1587 เด่นศักดิ์ ทองผาเฉลา ชำระเงิน EQ422009798TH
1588 ทนงศักดิ์ คำมี ชำระเงิน EQ422009815TH
1589 ประสิทธิ์ แซ่ตั๊น Shoppee-Pro EQ422009838TH
1590 วิจิตตรา นาคงาม ชำระเงิน RK863079318TH
1591 โสภา เฉื่อยวิบูลย์ Shoppee EQ422009824TH
1592 คณิน จันทวิชานุวงษ์ ชำระเงิน RK863079009TH
1593 Hanafee Raman ชำระเงิน EQ422009841TH
1594 เอื้องฟ้า ยัญญะจันทร์ Shoppee EQ422009886TH
1595 หลง Shoppee EQ422009872TH
1596 กฤษณะ สายทอง Shoppee EQ422009869TH
1597 จันดี บุญสินชัย  ชำระเงิน EQ422009855TH
1598 สถาพร วรรณาการ ชำระเงิน EQ422009926TH
1599 สง่า กองเศษ (หนุ่ม) ชำระเงิน EQ422009912TH
1600 เริงภวัท คุณยศยิ่ง ชำระเงิน EQ422009909TH
1601 จินตนา แสงมา Shoppee EQ422009890TH
1602 สาธิต สำนัก(ช่างปอนด์) ชำระเงิน RL303804610TH
1603 วินัย ฉาดฉาน ชำระเงิน EQ422009965TH
1604 ณรงค์เดช แก้วแก่นคูณ ชำระเงิน RL303804623TH
1605 พันกร ศศิวรานันทกานต์ ชำระเงิน EQ422010005TH
1606  เมธี ฐิติภัทรเมธา ชำระเงิน EQ422009957TH
1607 วิลัยวรรณ สุขเกษม Shoppee EQ422009943TH
1608 ปรมณี รัฐมั่น ชำระเงิน EQ422009930TH
1609 ธีรพงศ์ พสุมาตย์ ชำระเงิน EQ954401134TH
1610 นิคม แสงเดช ชำระเงิน EP931820257TH
1611 สุพสิษฐ์ อุปถัมภ์ชาติ ชำระเงิน ER565286677TH
1612 เศรษฐภาคย์ ปราบจันทะ ชำระเงิน ER565286663TH
1613 ปริญญา อำนวยพร ชำระเงิน ER565286650TH
1614 คชาวุธ กล้าศึก ชำระเงิน RK831737897TH
1615 ณธกร บุญเสริฐ ชำระเงิน RK831737906TH
1616 เศกสิทธิ์ ชัยลังกา ชำระเงิน EQ422010028TH
1617 ณัฐรัฐ โข้บุรี (ทิว) ชำระเงิน EQ422010031TH
1618 เจษฎา อินทรชาติ  ชำระเงิน EQ422010080TH
รอบเดือน กุมภาพันธ์ 60  ( 1 - 28 กพ. 60)
1619 พิชาพัฒน์ ชูนาค ชำระเงิน EQ422010045TH
1620 อัครเดช เกิดศรีชัง ชำระเงิน EQ422010062TH
1621 เรวัตร ปาละ ชำระเงิน EQ422010076TH
1622 วรรณะ สุขใจ ชำระเงิน EQ422010059TH
1623 ธีรภัทร์ สังคุ้ม ชำระเงิน RK863009904TH
1624 จิราณี เกตุแก้ว Shoppee EQ422010120TH
1625 ฉัตรชาญ ริปันโน Shoppee EQ422010116TH
1626 วรรณ์ ชำระเงิน RK863010805TH
1627 จันดี บุญสินชัย ชำระเงิน RK863010814TH
1628 จักรพรรณ จันทนา ชำระเงิน EQ422010102TH
1629 ประดิษฐ กองแก้ว Shoppee EQ422010155TH
1630 เอกรินทร์ ล้วนดี ชำระเงิน RL303968043TH
1631 พิลม ศรีษะทาน ชำระเงิน EQ422010164TH
1632 ณัฐฐิญา เนื้อไม้ Shoppee EQ422010093TH
1633 ณัฐจักร ทรัพย์เย็น ชำระเงิน EQ422010147TH
1634 ปาตีมะห์ สาและ ชำระเงิน RL303968030TH
1635 จุฑามาศ บุตรแสง ชำระเงิน ER567324435TH
1636 อุทุมพร ปรีถวิล Shoppee EQ422010181TH
1637 พิชญพัทธ์ เหมือนมะณี Shoppee EQ422010178TH
1638 กันณธร คชสาร (รุต) ชำระเงิน RL303968026TH
1639 เบญจมาศ ศรีเทพ ชำระเงิน EQ422010249TH
1640 ลภัสพงษ์ กิจจ์จรัสภูวดล ชำระเงิน EQ422010221TH
1641 จ.อ.ศราวุฒิ กองมณี ชำระเงิน EQ422010218TH
1642 พ.จ.อ พินิจ กุลวงศ์ (นพค.16) ชำระเงิน EQ422010235TH
1643 พีราวัฒน์ พรทิพย์ (ฝ่ายจัดซื้อ) ชำระเงิน RL303968012TH
1644 Phanida buchachanok  Shoppee EQ422010204TH
1645 ถนอม หย่าคำ ชำระเงิน EQ422010195TH
1646 ชญาน์ทิพย์ นิธิวศยานนท์ ชำระเงิน EQ422010270TH
1647 วุฒิไกร โสภา ชำระเงิน EQ422010266TH
1648 สุนันชัย บัวอิ่น ชำระเงิน EQ422010252TH
1649 จินจิรา เจ๊ะมิง ชำระเงิน EQ422010306TH
1650 จีรนันท์ เชิดในเมือง ชำระเงิน EQ422010297TH
1651 ภาคภูมิ สีชามก ชำระเงิน EQ422010283TH
1652 เรวัต รุ่งโรจน์โชติช่วง ชำระเงิน EQ422010323TH
1653 รุ้งทิวา ถาวร ชำระเงิน EQ422010310TH
1654 ภัทรกรณ์ สียะ ชำระเงิน EQ422010354TH
1655 สกล มณีฉาย (หัวหน้าส่วน) ชำระเงิน RL303968088TH
1656 ชาคริต ทนอามาตย์ ชำระเงิน EQ422010345TH
1657 ณัฐจักร ทรัพย์เย็น ชำระเงิน EQ422010337TH
1658 สุภาพ บูรณะ ชำระเงิน EQ422010368TH
1659 ภัทราพร สารโพธิ์พันธ์ ชำระเงิน EQ422010371TH
1660 ศักดิ์ดา โพธ์ชัย ชำระเงิน RL303968074TH
1661 ธิดารัตน์ ลบภู่ Shoppee EQ422010385TH
1662 ต่วนรุสลี รายอคาลี ชำระเงิน EQ422010408TH
1663 วีระศักดิ์ ฤทธิชัย ชำระเงิน EQ422010411TH
1664 ชัยณรงค์ โยธา ชำระเงิน EQ422010399TH
1665 สามารถ สีถวาท Shoppee EQ422010460TH
1667 วิศรุท ทองมาศ ชำระเงิน EQ422010442TH
1668 รัตนาภรณ์ จันทร์ดี ชำระเงิน EQ422010439TH
1669 อภิรดา รัตนะ ชำระเงิน RL303968065TH
1670 เกศินี ว่องไว ชำระเงิน EQ422010425TH
1671 อรอุษา สุขประเสริฐ ชำระเงิน EQ422010456TH
1672 อรอุมา เจียมเชียง ชำระเงิน RL303968057TH
1673 ณฐพงศ์ ฮอศิริ Shoppee EQ422010473TH
1674 ธัญญารัตน์ ทองปิก ชำระเงิน EQ422010500TH
1675 อ้อม ชำระเงิน RL303968128TH
1676 ศุภชัย พงค์สวัสดิ์ ชำระเงิน EQ422010495TH
1677 บันลือ บุญพา(เอ๋ อัญ) ชำระเงิน EQ422010487TH
รอบเดือน มีนาคม 60  ( 1 - 31 มี.ค. 60)
1678 สุรีย์นัตน์ เปรมไธสง ชำระเงิน EQ422010527TH
1679 นัฐวุฒิ โต๊ะเตบ ชำระเงิน EQ422010513TH
1680 กรรณิกา คำสุวรรณ ชำระเงิน RL303968114TH
1681 รัตนาภรณ์ จันทร์ดี ชำระเงิน EQ422010544TH
1682 สมิง ประคำ ชำระเงิน EQ422010558TH
1683 อนุชา คำปัญโญ Shoppee EQ422010535TH
1684 ไพรัช รักษ์มณี ชำระเงิน EQ422010601TH
1685 รมิดา ธนโชติไพศาลสกุล ชำระเงิน EQ422010685TH
1686 อ้อม ชำระเงิน EQ422010646TH
1687 อาทิตยา ยศชัย ชำระเงิน EQ422010592TH
1688 กรรณิการ์ สุดบุญมา ชำระเงิน RL303968162TH
1689 ศราวุธ จันทร์บูรณ์ ชำระเงิน EQ422010589TH
1690 วัชรีวรรณ วัฒนะ ชำระเงิน EQ422010677TH
1691 คฑาวุฒิ ไข่ช่วย Shoppee EQ422010632TH
1692 พิทักษ์ มีภักดี ชำระเงิน RL303968159TH
1693 อฏิญากรณ์ จิตอารีย์ ชำระเงิน EQ422010717TH
1694 ประชา อายุยืน ชำระเงิน EQ422010629TH
1695 ปรเมธ ประสงค์สุข ชำระเงิน RL303968105TH
1696 ชไมพร ช่วงวิเชียร ชำระเงิน EQ422010575TH
1697 สุนันทา ใจชื่น ชำระเงิน RL303968091TH
1698 ศักดิ์ชัย วงค์ไชย ชำระเงิน EQ422010615TH
1699 ส.ต.ชนะพณ ชื้นแสง ชำระเงิน EQ422010650TH
1700 รัตน์ชนก ชมภูผล ชำระเงิน EQ422010703TH
1701 จิรายุ ตันเสถียร ชำระเงิน RL303968145TH
1702 ปริญญา แจ่มแก้ว ชำระเงิน RL303968131TH
1703 สุพัตรา เป็งมัชยา Shoppee EQ422010694TH
1704 นุกูล สิลารักษ์ ชำระเงิน RL303968202TH
1705 บัญชา เบ้าสองศรี ชำระเงิน EQ422010751TH
1706 วิริยา หมินเตะ ชำระเงิน EQ422010748TH
1707 พชร อ่อนศรี ชำระเงิน EQ422010734TH
1708  คมสัน จันทร์ดาวัน (ต้า) ชำระเงิน RL303968193TH 
1709 สุรเชษฐ์ ขติฌานัง ชำระเงิน EQ422010805TH
1710 ประดิษฐ์ คงวิเชียร ชำระเงิน EQ422010796TH
1711 อัจฉรา เทพทัศน์ (น้องลูกอม) ชำระเงิน EQ422010782TH
1712 นุกูล เกาะแก้ว ชำระเงิน EQ422010779TH
1713 จิรายุ ละภูเขียว (K.B.ยิ้มสยาม) ชำระเงิน EQ422010840TH
1714 Nakorn naphrae ชำระเงิน EQ422010822TH
1715 นันทวดี แจ่มจำรัส ชำระเงิน EQ422010819TH
1716 นิภา หงษ์ศรี ชำระเงิน EQ422010836TH
1717 มยุรี สุทธิภักดี ชำระเงิน EQ422010924TH
1718 สมโชค เนตรักษ์ ชำระเงิน EQ422010884TH
1719 สิทธินนท์ หลักคำ ชำระเงิน EQ422010875TH
1720 Saly Toto ชำระเงิน EQ422010867TH
1721 สกุล ศิริพันธ์ ชำระเงิน RL303968180TH
1722 จันดี บุญสินชัย ชำระเงิน EQ422010853TH
1723 Faosani chewaedoloh Shoppee EQ422010915TH
1724 ศุภวรรณ พิกุลงาม (ฝน) ชำระเงิน EQ422011006TH
1725 เมธาวี ปิ่นสกุล ชำระเงิน EQ422010955TH
1726 สุทธิพงศ์ เพิ่มพูล ชำระเงิน EQ422010898TH
1727 สมบูรณ์ ตันจรารักษ์ ชำระเงิน EQ422010941TH
1728 นิคม จับใจเหมาะ ชำระเงิน RL303968233TH
1729 สิทธินนท์ หลักคำ ชำระเงิน EQ422010938TH
1730 จักรกฤษณ์ ฟูตั๋น ชำระเงิน EQ422010986TH
1731 เจน เกวรินทร์ ชำระเงิน EQ422010972TH
1732 สุพล วงค์วุฒิ ชำระเงิน EQ422011045TH
1733 มาโนชญ์ ยืนสุข ชำระเงิน EQ422011037TH
รอบเดือน เมษายน 60
1734 Namsay Gyelpo ชำระเงิน EQ422011071TH
1735 ชลิต แสนสวาท ชำระเงิน EQ422011085TH
1736 มาวิน ชื่นใจฉ่ำ (สงกรานต์) ชำระเงิน EQ422011010TH
1737 บุญเหลือ สุดาจันทร์ ชำระเงิน RL303968281TH
1738 นิวัติ อินต๊ะสงฆ์ ชำระเงิน EQ422011023TH
1739 วรชัย ปะโยทะกา ชำระเงิน EQ422011068TH
1740 ธีระยุทธ จุตาทิศ ชำระเงิน EQ422011125TH
1741 ชัชนันท์ เขียวจันทร์ ชำระเงิน EQ422011054TH
1742 พระพะยาน สว่างกุล ชำระเงิน EQ422011099TH
1743 อนิรุตม์ คงอิน ชำระเงิน EQ422011108TH
1744 อนุชา เศวตกมล ชำระเงิน EQ422011111TH
1745 ณัฐติญา บุญญานันท์ ชำระเงิน EQ422011160TH
1746 สมพร อินทรักษา ชำระเงิน EQ422011156TH
1747 พระพยานสว่างกุล ชำระเงิน EQ422011142TH
1748 ธนากร นาคสุข ชำระเงิน RL303968176TH
1749 นราธิป บัวสว่าง ชำระเงิน EQ422011139TH
1750 อารีฝีน ยามา ชำระเงิน RL303968216TH
1751 สุรินทร์ พงษ์ษร (ไก่) ชำระเงิน EQ422011200TH
1752 อาย Reception เกาะ ชำระเงิน RL303968278TH
1754 อรุณ พึ่งสุวิทย์ ชำระเงิน EQ422011173TH
1753 พิษณุ ตั้งวิวัฒน์ ชำระเงิน EQ422011187TH
1755 สุวพัชร อินทร์เรืองศรี ชำระเงิน EQ422011244TH
1756 ธนเดช รัตนเวชสิทธิ ชำระเงิน RL303968255TH
1757 ณรงค์ฤทธิ์ โพธิสว่าง ชำระเงิน EQ422011235TH
1758 ปราโมทย์ สิงห์ทอง ชำระเงิน EQ422011227TH
1759 ไกรราศ ทาแก้ว ชำระเงิน EQ422011289TH
1760 ไพรัตน์ ภู่มาลา ชำระเงิน EQ422011213TH
1761 มณีวัลย์ ธีรวาณิชย์ ชำระเงิน EQ422011275TH
รอบเดือน พฤษภาคม 60
1762 สุรสิทธิ์ วิทักขะ ชำระเงิน EQ422011261TH
1763 กัณทรัญ เหมทานนท์ shopee EQ422011258TH
1764 สงกรานต์ จันภูทัน ชำระเงิน EQ422011329TH
1765 จุติเสฏฐ์ ณภัทรพันธ์ ชำระเงิน EQ422011315TH
1766 ส.ต.ต. ปฐมภพ แมดสถาน shopee EQ422011301TH
1767 กฤษณพล เลาศรี shopee EQ422011292TH
1768 กุญช์พิสิฎฐ์ สาระรส(นัท) ชำระเงิน EQ422011363TH
1769 จ.อ.ยุทธการ โชติแสง Pre-Order -
1770 ตฤณกร เด่นเมธาวิน ชำระเงิน RL303968264TH
1771 วุฒติศักดิ์ แก้วละมุล ชำระเงิน EQ422011350TH
1772 นุกูล ชูกล่ำ ชำระเงิน EQ422011346TH
1773 กัญญาพัชร แสนพันธ์ ชำระเงิน RL303968295TH
1774 วรุฬยุพา สืบวงศ์ (O) ชำระเงิน EQ422011332TH
1775 ปรีดี งามสนอง ชำระเงิน EQ422011403TH
1776 วีรวัฒน์ แพสุวรรณ์ ชำระเงิน RL303968321TH
1777 ศิริชัย น้อยเทศ ชำระเงิน EQ422011394TH
1778 สายชล พูลผล ชำระเงิน EQ422011448TH
1779 วิษณุ เจนลาภวัฒนกุล ชำระเงิน EQ422011377TH
1780 พรทิพย์ รักสีขาว ชำระเงิน EQ422011434TH
1781 ชาญณรงค์ ศรสุวรรณวุฒิ ชำระเงิน EQ422011425TH
1782 วิชุตา ชูรส ชำระเงิน EQ422011417TH
1783 ปรีชา วิชัยศักดิ์สกุล ชำระเงิน EQ422011482TH
1784 อัครเดช อ้นมะณี (แบ๊งค์) ชำระเงิน EQ422011522TH
1785 Ms.Ohmar Khin ชำระเงิน EQ422011479TH
1786 ร.ต.ท. เด่นชัย วรพันธุ์ ชำระเงิน EQ422011451TH
1787 คุณากร วงลคร ชำระเงิน EQ422011465TH
1788 ศิริพร จิตรชนะ ชำระเงิน RL303968304TH
1789 นฤเบศ เทศทอง ชำระเงิน EQ422011505TH
1790 อรรถพล ประกาสิทธิ์ ชำระเงิน EQ422011519TH
1791 ออยกี้ หะขุนทด ชำระเงิน RL303968335TH
1792 ชญดา บุตรดีสุวรรณ ชำระเงิน RL303968318TH
1793 สุนทรี ภิญโญ ชำระเงิน EQ422011496TH
1794 อุทุมวรรณ ไทยนุกูล ชำระเงิน

 

เงื่อนไขทางการค้า  (การบริการ/การคืนสินค้า/ยกเลิกคำสั่งซื้อ)

 • การเปลี่ยนไซต์สินค้า จะคิดค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนไซต์ 100 บาท (เป็นค่าจัดส่งด่วน Ems กลับหาลูกค้า และค่าธรรมเนียมการให้บริการพิเศษ)
 • สินค้าทุกออเดอร์ สั่งซื้อจะดำเนินการจัดส่งสินค้าภายในเวลา 24 ชั่วโมงหลังจากเปิดออเดอร์สมบูรณ์ (วันอาทิตย์หยุดส่ง)
 • การเปลี่ยนชุดสินค้า กรณีสินค้าเสียหาย ทางร้านค้ายินดีเปลี่ยนสินค้าชุดใหม่ให้พร้อมแนบค่าส่งของลูกค้าครั้งแรก
 • การคืนสินค้า กรณีลูกค้าเปิดออเดอร์ตามรายการสั่งซื้อสมบูรณ์แล้วไม่สามารถทำได้ ยกเว้นสินค้าเสียหายจากทางร้านจริงๆ ทางร้านยินดีรับสินค้าคืน พร้อมชดเชยค่าจัดส่งของลูกค้ากลับมา (ทางร้านคิดธรรมเนียมการโอนเงินธนาคาร จำนวน 20-25 บาท ของแต่ละธนาคารที่โอนคืน) โดยโอนเงินเข้าบัญชีที่มีชื่อผู้สั่งซื้อสินค้าเป็นเจ้าของบัญชีเท่านั้น
 • การยกเลิกคำสั่งซื้อ ไม่สามารถทำได้เมื่อทำการยืนยันชำระเงินในระบบแล้ว

นโยบายความเป็นส่วนตัวของลูกค้า

www.m4manshop.com / Facebook: M4Manshop จะทำการรักษาความลับสำหรับข้อมูลของลูกค้าทุกออเดอร์ หรือบุคคลใดที่ได้เข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ หรือเพจ ของร้านค้า

 • การติดต่อกับลูกค้า  www.M4Manshop.com จะติดต่อกับท่านผ่านการโทรศัพท์ / Line App / อีเมล์ โดยจะพิจารณาติดต่อผ่านทางโทรศัพท์ก่อน (การติดต่อร้านค้า ที่ Line ID: @M4MANSHOP หรือ Line ID: Modxcm หรือ โทร: 082-6979925 หรือ Email: Narachaimk@gmail.com)
 • การเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ (www.M4Manshop.com) ท่านสามารถเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราได้เพื่อค้นหาสินค้า ของร้านค้าโดยที่ท่านไม่ต้องแจ้งข้อมูลส่วนตัวของท่านแก่ทางเว็บไซต์ หากท่านต้องการรับข่าวสารจากร้านค้า ท่านสามารถเยี่ยมชมได้ที่ FacebookFanPage : M4Manshop
 • เว็บไซต์ของร้านค้า จะดำเนินการปรับปรุงเว็บไซต์อย่างต่อเนื่องเพื่อความสะดวกในการใช้บริการของลูกค้าทุกท่าน โดยร้านค้าอาจใช้อุปกรณ์ซอฟต์แวร์เพื่อเก็บรวมรวมข้อมูลพฤติกรรมการเลือกชม และสั่งซื้อสินค้าจากเว็บไซต์เรา เพื่อนำมาปรับปรุงเว็บไซต์ในอนาคตต่อไปเพื่อความต้องการของลูกค้าทุกท่านต่อไป โดยมีข้อมูลด้าน การสั่งซื้อ, ช่วงเวลาสั่งซื้อ, จำนวนสั่งซื้อ ฯลฯ
 • การรวบรวม และเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับตัวลูกค้าของ www.M4Manshop.com นั้น จะถูกนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการดำเนินงานของร้านค้า และถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ และนำไปใช้เพื่อการวางแผนจัดสรรค์สินค้าแบบใหม่ให้ลูกค้าในอนาคตเท่านั้น กรณี ท่านเลือกให้ข้อมูลส่วนบุคคลผ่านการสมัครสมาชิก หรือการสั่งซื้อ เช่น ชื่อสกุล ที่อยู่ เบอร์ อีเมล์ ให้กับทางเว็บไซต์ร้านค้า ตลอดจนกิจกรรมทางธุรกิจ หรือการดำเนินธุรกรรมใดๆ ของท่านแก่เว็บไซต์แล้ว ร้านค้าจะรักษาข้อมูลเหล่านั้นไว้เป็นความลับ ตามเกณฑ์มาตรฐานสำหรับการรักษาข้อมูลเป็นความลับตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้าของร้านค้าจะถูกเก็บรวมรวม และรักษาไว้ในระหว่างระยะเวลาที่ร้านค้า และท่านยังคงมีการติดต่อทางธุรกิจต่อกัน 
 • การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ทางเว็บไซต์ www.M4Manshop.com จะไม่ส่งต่อ หรือขายข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่บุคคลภายนอกอื่น เพื่อวัตถุประสงค์ในการนำไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตุเด็ดขาด การเปิดเผยข้อมูลนั้นเป็นไปตามที่กฎหมายอนุญาตุ หรือเป็นไปตามที่กฎหมายต้องการ เช่น การได้รับการร้องของให้ทำการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้าของร้านค้าตามคำสั่งศาล หรือตามหมายศาล หรือหน่วยงานอื่นๆ ที่มีอำนาจตามกฎหมาย กรณีนี้ทาง www.M4Manshop.com จะทำการแจ้งท่านล่วงหน้าเสมอ
 • กระบวนการรักษาความปลอดภัยเพื่อการป้องกันข้อมูล ทาง www.M4Manshop.com จะรักษามาตรฐานในการรักษาความปลอดภัยโดยเคร่งครัด ทั้งนี้ เพื่อวัตถุประสงค์ในการปกป้องความเสียหาย หรือการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยไม่มีอำนาจ
 • การรักษาความถูกต้องของข้อมูล เว็บไซต์ www.M4Manshop.com มีกระบวนการในการสร้างความมั่นใจว่า ข้อมูลของท่านเป็นข้อมูลที่ถูกต้องเป็นปัจจุบัน และมีความสมบูรณ์ตามมาตรฐานทางธุรกิจ นอกจากนี้ร้านค้ายังมีกระบวนการในการแก้ไขข้อมูลที่ผิดพลาด ตามการร้องขอของลูกค้าได้อีกด้วย โดยแจ้งข้อมูลที่ Line App: Modxcm

นโยบายการแก้ปัญหาข้อร้องเรียน

 • มาตรการคุ้มครอง และรักษาความลับของผู้ร้องเรียน เพื่อเป็นการคุ้มครองสิทธิของผู้ร้องเรียน และผู้ให้ข้อมูลที่กระทำโดยเจตนาสุจริตทาง www.M4Manshop.com จะปกปิดชื่อ ที่อยู่ หรือข้อมูลใดๆ ที่สามารถระบุตัวผู้ร้องเรียน หรือผู้ให้ข้อมูลได้ และการเก็บรักษาข้อมูลของผู้ร้องเรียน, ผู้ร้องเรียน และผู้ให้ข้อมูลไว้เป็นความลับ โดยจำกัดเฉพาะผู้รับผิดชอบในการดำเนินการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเท่านั้นที่จะเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวได้ ทั้งนี้ ผู้ได้รับข้อมูลจากการปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องร้องเรียน มีหน้าที่เก็บรักษาข้อมูล ข้อร้องเรียน และเอกสารหลักฐานของผู้ร้องเรียน และผู้ให้ข้อมูลไว้เป็นความลับ ห้ามเปิดเผยข้อมูลแก่บุคคลอื่นที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่เป็นการเปิดเผยตามหน้าที่ที่กฎหมายกำหนด
 • การดำเนินการเมื่อได้รับเรื่องร้องเรียน / ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน / ช่องทางการระงับข้อพิพาทโดยกลไกภายนอก ทางเว็บไซต์ www.M4Manshop.com จะเป็นผู้พิจารณาเรื่องร้องเรียนที่ได้รับทันที และแจ้งให้ทีมงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการสอบสวนข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเรื่องที่ได้รับการร้องเรียน และดำเนินการแก้ไขอย่างเหมาะสม โดยทางเราจะติดตามผลความคืบหน้าเป็นระยะ ซึ่งทางทีมงานที่เกี่ยวข้องจะแจ้งผลการดำเนินการภายในระยะเวลาที่เหมาะสมแก่ผู้ร้องเรียนทราบโดยไม่มีค่าใช้จ่าย ผ่านช่องทางการร้องเรียน ทาง Line App: Modxcm , โทร : 082-697-9925 , Email: Narachaimk@gmail.com โดยผู้ร้องเรียนจะต้องระบุรายละเอียดของเรื่องที่ร้องเรียน พร้อมชื่อ ที่อยู่ หรือหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ / หากกระบวนการแก้ไขข้อพิพาทโดยผู้ประกอบการไม่เป็นที่พอใจของลูกค้า ลูกค้าสามารถใช้ช่องทางภายในที่ลูกค้าสามารถดำเนินการระงับข้อพิพาทได้ โดยติดต่อมาที่เบอร์โทร 082-697-9925 คุณเอ็กซ์ (เจ้าของร้าน)

 

www.M4Manshop.com

 
 
 

เว็บไซต์ www.M4Manshop.com เป็นเว็บไซต์สำหรับจำหน่ายสินค้าแฟชั่นในรูปแบบ พรีออเดอร์สั่งซื้อล่วงหน้าจากร้านค้า และโรงงานต่างประเทศ โดยมีเป้าหมายเพื่อเพิ่มความหล่อ เท่ แมน ให้กลับกลุ่มสุภาพบุรุษแท้ และไม่แท้ เช่นทอมบอย และเกย์ ส่วนหนึ่งของแฟชั่นสไตล์เอเชียนั้นไม่ได้จำกัดด้วยเรื่องเพศ แต่เป็นการเปิดโลกกทัศน์ใหม่ให้กลุ่มแฟชั่นสำหรับหนุ่มเอเชียคนไทยโดยเฉพาะ ทั้งนี้ สินค้าต่างๆได้ถูกคัดเลือกมาแล้วเพื่อการแต่งตัวที่เป็นเอกลักษณ์ของเฉพาะบุคคลส่วนหนึ่งสำหรับลูกค้าของเรา หวังเป็นอย่างยิ่งว่าสินค้านำเข้าเหล่านี้จะเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญสำหรับลูกค้าทุกท่านในการสร้างการเปลี่ยนแปลงตัวเอง ที่จะทำให้คนรอบข้างคุณแปลกใจในบุคลิกภาพใหม่ของคุณ.....

 
** เว็บไซต์นี้จดทะเบียนพาณิชย์ถูกต้องตามกฎหมาย **
 
 
***************************************************************************
keyword: เสื้อผ้าผู้ชายเสื้อผู้ชายเสื้อนำเข้าmenshirtเสื้อผ้าเสื้อชายผ้าผู้ชายเสื้อผ้าผู้ชายแฟชั่นแฟชั่นผู้ชายเสื้อแจ๊คเก็ตเสื้อกันหนาวเสื้อทอมชุดทอมชุดผู้ชายชุดเกย์, เสื้อผ้าทอมผ้าทอมเสื้อผ้าทอมเสื้อเกย์เสื้อผ้าเกย์กางเกงผู้ชายกางเกงเสื้อกางเกงทอมกางเกงผู้ชายpreorderPre-orderimportshippingนำเข้า, เสื้อผ้านำเข้าแฟชั่นนำเข้ากางเกงยีนยีนส์, ยีนผู้ชายกางเกงยีนส์ผู้ชายกางเกงลำลองกางเกงขาสั้นแฟชั่นเกาหลีเสื้อผ้าเกาหลีเสื้อผ้าแฟชั่นเกาหลีแฟชั่นเกาหลีชายแฟชั่นเกาหลีผู้ชายแฟชั่นดาราเสื้อดาราเสื้อนักร้องชุดนักร้องชุดผู้ชายสวยเสื้อสวยเสื้อผ้าผู้ชายสวยเสื้อผ้าสวยกางเกงเกย์เครื่องประดับผู้ชายหมวกผู้ชายรองเท้าผู้ชายรองเท้าแฟชั่นแฟชั่นรองเท้าชายรองเท้าชายรองเท้าวัยรุ่นรองเท้าเด็กผู้ชายเสื้อฮิบฮอปฮิปฮอปhiphopHiphopเสื้อเด็กแนวเสื้อสวยเสื้อผ้าสวยแฟชั่นเด็กแนวชุดเที่ยวเสื้อเที่ยว, เสื้อนำเข้าเสื้อผ้านำเข้าชุดวอร์มชุดวอมชุดกีฬารองเท้ากีฬาเสื้อผ้าวัยรุ่นเสื้อกันหนาวแฟชั่นเสื้อเกาหลีเสื้อเกาหลีชายเสื้อผ้านักร้องเสื้อหนังชุดหนังกางเกงวอมชุดหนังแฟชั่นเสื้อหนังผู้ชาย, กางเกงยีนเสื้อยืดเสื้อยืดแฟชั่นเสื้อยืดผู้ชายขายเสื้อผ้าจำหน่ายเสื้อผ้าจำหน่ายเสื้อผู้ชายขายเสื้อผ้าผู้ชาย,พรีออเดอร์พรีออเดอร์เสื้อผ้า,เสื้อทอม,ชุดทอม,เสื้อผ้าทอม,เสื้อแจ็คเก็ค,เสื้อแจ๊คเก็ต,jacket,สูท,เด็กแนว

27 ทรงผมคลาสสิค ตัดเมื่อไหร่ดูดีเมื่อนั้น
27 ทรงผมคลาสสิค ตัดเมื่อไหร่ดูดีเมื่อนั้น
19 พ.ย. 2559
27 ทรงผมคลาสสิค ตัดเมื่อไหร่ดูดีเมื่อนั้น ความคลาสสิค วินเทจ ยุคเก่า ยิ่งดูดี มีคุณภาพ ไม่เพียงแต่ใช้กับสิ่งของเท่านั้น แต่ทรงผมสไตล์เก่าๆ ก็สามารถสร้างเอกลักษณ์ และความเท่ ให้แก่ผู้ชายได้เช่นกัน สำหรับทรงผมที่หยิบมาแนะนำในวันนี้ก็เป็นทรงผมสไตล์คลาสส…
21 ทรงผม Undercut ผู้ชาย 2017
21 ทรงผม Undercut ผู้ชาย 2017
13 พ.ย. 2559
วันนี้สำหรับผู้ชาย คนไหนยังค้นหาทรงผมของตัวเองไม่เจอ ลองเลือก 21 ทรงผมสไตล์ Undercut " 21 ทรงผม Undercut ผู้ชาย 2017 " ขอบคุณภาพอ้างอิงจาก http://men.sanook.com
49 ทรงผมสุดเท่ สำหรับผู้ชาย 2016-2017
49 ทรงผมสุดเท่ สำหรับผู้ชาย 2016-2017
12 พ.ย. 2559
หากจะพูดเรื่องทรงผมสำหรับผู้ชายชื่อว่าปัจจุบันมันไม่ได้หยุดที่ทรงธรรมดาๆ แบบที่หลายคนคุ้นเคย เพราะปัจจุบันช่างผมได้พัฒนารูปแบบทรงผมใหม่ๆ เพื่อให้เข้ากับสไตล์ของผู้ชายทั่วโลก ร่วมถึงรับกับใบหน้าทุกรูปแบบ วันนี้เข้าสู่ปีใหม่แล้วเรามาดูแนวโน้มทรงผมผู้ชา…
" 7 วิธี แก้ไขผู้ชายตัวเหม็น "
" 7 วิธี แก้ไขผู้ชายตัวเหม็น "
17 ก.ค. 2559
" 7 วิธี แก้ไขผู้ชายตัวเหม็น " การดูแลผิวพรรณไม่ใช่สิ่งสำคัญเพียงอย่างเดียวสำหรับคุณผู้ชาย - เรื่องกลิ่นตัวก็สำคัญไม่แพ้กัน โดยเฉพาะผู้ชาย Active หรือ ผู้ชายนักกิจกรรมต่างๆ ทั้งหลาย ซึ่งกลิ่นตัวอาจจะเป็นปัญหารุนแรงมากสำหรับใครหลายๆกัน รวมถึงคนรอบข้าง…
ข่าวสาร / Nation TV - เว็บไซต์สถานีข่าวอันดับ 1 ของเมืองไทย "ทีวีตุรกี แพร่คลิป ทหารกบฏทิ้งอาวุธ ชูมือยอมแพ้"
ข่าวสาร / Nation TV - เว็บไซต์สถานีข่าวอันดับ 1 ของเมืองไทย "ทีวีตุรกี แพร่คลิป ทหารกบฏทิ้งอาวุธ ชูมือยอมแพ้"
17 ก.ค. 2559
Nation TV - เว็บไซต์สถานีข่าวอันดับ 1 ของเมืองไทย "สถานีโทรทัศน์ในตุรกี แพร่ภาพคลิปวิดีโอทหารกบฏราว 100 นาย ชูมือยอมแพ้ ทิ้งอาวุธยอมจำนวนต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจ บนสะพานบอสโพรัส ในอิสตันบุล หลังจากความพยายามในการก่อรัฐประหารต้องพบกับความล้มเหลวลงในช่วงเช้…

เข้าร่วมร้านค้า

ร้านM4Manshop
ร้านM4Manshop
www.m4manshop.com/
สมัครสมาชิกร้านนี้ เพื่อรับสิทธิพิเศษ
เพิ่มเพื่อน

MEMBER

เข้าสู่ระบบด้วย
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

ยังไม่มีบัญชีเทพ สร้างบัญชีใหม่ ไม่เกิน 5 นาที
สมัครสมาชิก (ฟรี)

ติดต่อเรา

082-697-9925
facebook

 • ค้นหา
*ใส่ order id หรือ email ที่ใช้ในการสั่งซื้อ
ดูรหัสพัสดุทั้งหมด »
Go to Top